Zakres usług

Pomoc prawna udzielana w ramach Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo organizacji pozarządowych
 • prawo cywilne, w tym prawo nieruchomości, prawo umów i prawo spadkowe,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo budowlane,
 • prawo autorskie,
 • prawo administracyjne.

W zakresie wyżej wymienionych gałęzi prawa Kancelaria może zaoferować następujące usługi:

 • porady prawne i konsultacje,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie projektów umów,
 • opiniowanie umów,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych,
 • reprezentowanie w postępowaniach pozasądowych,
 • reprezentowanie przed organami administracyjnymi, podatkowymi oraz przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentowanie w mediacji oraz pomoc w rozwiązywaniu sporów w sposób polubownych,
 • reprezentowanie w negocjacjach,

W zakresie windykacji należności oferujemy kompleksową pomoc prawną na którą mogą składać się działania pozasądowe, mediacyjne, negocjacyjne sądowe oraz egzekucyjne.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta.